Gedragstherapie en Bach Bloesem Remedies

Al een aantal jaren maak ik bij mijn vak als gedragstherapeut voor honden dankbaar gebruik van de Bach Bloesem Remedies. Ze stellen de hond in staat om sneller open te staan voor een andere aanpak.

Honden die getraumatiseerd zijn kunnen probleemgedrag ontwikkelen. Als dit probleemgedrag een schijnbare oplossing is voor hun probleem, worden ze keer op keer gesterkt in dit gedrag. Ze raken als het ware vooringenomen. Dan is het voor de eigenaar moeilijk om het roer om te gooien; deze doet zijn best, maar de hond staat er soms niet voor open.

Angst en al het gedrag dat voorkomt uit angst is bijvoorbeeld moeilijk aan te pakken. Wij kunnen als mens nu wel vinden dat de hond niets heeft om bang voor te zijn, maar breng dat maar eens over aan de hond. Voor de hond is de angst reŽel. Aangezien ons de mogelijkheid tot een therapeutisch gesprek ontbreekt, kost het meestal veel tijd om deze problemen om te buigen. Met Bach Remedies kan de vooringenomenheid worden aangepakt. De emotionele blokkade, al dan niet ontstaan door traumatische ervaringen, kan worden gedeblokkeerd.

Toegegeven: daar heeft de hond dan nog geen nieuw gedrag mee geleerd. Maar zodra de hond emotioneel in balans is en zogezegd beter in zijn vel zit, staat hij open voor nieuwe indrukken. Als hij niet meer automatisch terugvalt in zijn (probleem)gedrag, is hij in staat nieuwe ervaringen op te doen. Op dat moment is hij bereikbaar en in staat om met zijn eigenaar samen te werken aan een verbetering. In sommige gevallen is de werking van de remedies voldoende om het gedrag van de hond te verbeteren; in andere gevallen is begeleiding van een erkend gedragstherapeut noodzakelijk.