Zoek een erkende therapeut!

Helaas is het ook binnen mijn vakgebied zo dat het kaf soms moeilijk van het koren te scheiden valt. Er zijn mensen die alle opleidingen keurig hebben gevolgd, stage hebben gelopen, kortom mensen die er hard voor gewerkt en geleerd hebben om gedragstherapeut te worden. Er zijn ook mensen die trainen wel leuk vinden, en die er wel brood inzien om zich therapeut te noemen.

Nietsvermoedende goedbedoelende eigenaren kunnen hierdoor enorm benadeeld worden. Honden worden met stroombanden, prikbanden en ander kwelmateriaal over de straat gesleurd: de “therapeut” zal de hond wel even vertellen hoe het moet. Er bestaan meerdere gedocumenteerde cases van mensen die hun hond na een “behandeling” van dergelijke therapeuten hebben moeten laten inslapen in verband met het ontstaan van oncontroleerbare angstagressie.

Om deze ellende te voorkomen heeft een groep gedragstherapeuten de vakvereniging Alpha opgericht. Deze vereniging, voluit de Nederlanse Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden, Alpha genaamd laat alleen leden toe die de opleiding tot gedragstherapeut met goed gevolg hebben afgelegd. Alleen gediplomeerde gedragstherapeuten worden toegelaten. Alpha heeft een gedragscode opgesteld, waar ieder lid zich aan dient te houden. Er is een klachtencommissie in het leven geroepen, die ervoor zorgt dat de regels worden nageleefd.

Er zijn Alpha gedragstherapeuten te vinden in alle delen van Nederland.

Kijk op de website van Alpha - Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden

U kunt ook bellen naar de Alphafoon: 0900 - ALPHA INFO €0,20 pm (0900-257 42 46 36)