Pups en gedragstherapie

Ook hele jonge pups die rond de leeftijd van 8 weken worden aangeschaft kunnen, zelfs indien zij bij een goede fokker vandaan komen, gedragsproblemen vertonen. Aangezien het leerproces bij zon jong hondje nog niet zon grote rol heeft gespeeld, is hier soms sprake van een biologische oorzaak voor dit gedrag. (Hersenbeschadiging, genetische aanleg e.d.) De nieuwe eigenaar die afwijkingen in het gedrag van zijn pup vermoedt, doet er goed aan direct een deskundige gedragstherapeut in te schakelen. Hoe eerder ingegrepen, hoe meer kans op succes.

Als het hondje pas na de 12e week is aangeschaft, is het mogelijk dat er sprake is van een gebrekkige socialisatie. Dat hangt natuurlijk helemaal af van de fokker. Sommige fokkers zijn zeer gewetensvol met hun pups bezig, ook met hondjes die door omstandigheden wat langer bij de fokker verblijven. Maar jammer genoeg komt het nog maar al te vaak voor dat hondjes die op deze leeftijd nog niet geplaatst zijn, een beetje achteraf worden gehouden in de hoop dat er een koper komt. Zelfs de goede fokker zal dan handenvol werk hebben als hij deze pup voldoende wil socialiseren. Het hondje moet mee naar buiten, het moet kennismaken met het verkeer en met alle zaken waar het als volwassen hond ook mee te maken krijgt.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over al die hondjes die minder fortuinlijk zijn. Hondjes die in achteraf gelegen schuurtjes of hokjes verblijven tot ze verkocht worden. Helaas komt dat nog steeds voor. Deze pups, met een gebrekkige tot zeer gebrekkige socialisatie, zijn moeilijk om te vormen tot normale gezinshonden. Zij missen een basis om op voort te bouwen. Je zou kunnen zeggen dat deze dieren in meer of mindere mate sociaal gehandicapt zijn. Bij een gebrekkige socialisatie is het soms wel mogelijk de schade zo goed en zo kwaad als het gaat in te halen. Dat gaat dan met passen en meten: vakwerk dus.

Soms zijn hondjes zo verwaarloosd in hun socialisatie dat het geen zin heeft om nog met het hondje aan de gang te gaan. Een hondje met ernstig kennelsyndroom leeft in een hel. Hij is niet in staat om open te staan voor zijn omgeving. Het enige wat hij ervaart is angst. Hier is de meest humane oplossing het dier te laten inslapen.

Het kan voorkomen dat een pas aangeschaft hondje een dermate ernstig afwijkend gedrag vertoont dat de gedragstherapeut zal aanraden het diertje terug te brengen naar de fokker. Soms is de afweging makkelijk: het hondje past qua aanleg niet bij de gezinsomstandigheden en zal vroeger of later ernstige problemen veroorzaken. In andere gevallen is het moeilijker in te schatten. De eigenaar moet dan afwegen of hij in staat is om veel extra tijd in het hondje te steken, zonder daarbij van tevoren te weten of het resultaat zal opleveren of niet.

Lees ook: hersenbeschadiging: een succes story