Wanneer een therapeut inschakelen?

De definitie van probleemgedrag is: elk natuurlijk gedrag dat door zijn frequentie of intensiteit een probleem vormt voor de eigenaar.

Dat is wellicht wat moeilijk te verteren voor mensen die een probleem hebben met hun hond. Maar bekijk het eens van deze kant: iemand die op de middelste verdieping van een flat woont, heeft een probleem als zijn hond continu blaft (een natuurlijk gedrag). Iemand die buitenaf woont en een waakhond heeft aangeschaft, heeft een probleem als zijn hond niet blaft (hetzelfde natuurlijke gedrag, maar een andere intensiteit). Eigenlijk is de conclusie hiervan: niemand dan de eigenaar zelf bepaalt of hij zijn hond problematisch gedrag vindt vertonen. Als de hond trainingen volgt met zijn baas, kan het zijn dat de trainer de eigenaar attent maakt op mogelijk probleemgedrag. Soms komt die persoon alleen langs omdat de trainer het heeft aanbevolen. Zolang de eigenaar het gedrag zelf niet als probleem ervaart, is hij niet gemotiveerd genoeg om eraan te werken.
Immers: de gedragstherapeut brengt het probleem volledig in kaart en kan daarna samen met de eigenaar een plan van aanpak opstellen. Maar de uitvoerende taken liggen bij de eigenaar zelf.

Het komt ook voor dat mensen in hun thuissituatie constateren dat hun hond probleemgedrag vertoont en hier iets aan willen doen. De eerste stap die de eigenaar neemt is om hierover te praten met vrienden en bekenden. Als deze mensen slechts af en toe aanwezig zijn, is het mogelijk dat ze de ernst van de situatie niet inschatten: zij hebben niet in de gaten hoe belastend het voor de eigenaar van de hond is. De omgeving kan dus reageren met een afwijzende reactie: ach joh, dat komt vanzelf wel goed. Toch is dat heel jammer. Soms krijgen therapeuten klanten die wel een half jaar of langer hebben aangehikt tegen problemen voordat ze eindelijk advies vragen. Dat hele halve jaar had benut kunnen worden om de problemen aan te pakken. In plaats daarvan is het probleemgedrag deze hele tijd instandgehouden of zelfs verergerd. Zonde van de tijd.

Nogmaals: alleen de eigenaar is in staat te beoordelen wat hij een probleem vindt. Of hij een probleem heeft. En als de eigenaar in de omgang met zijn hond problemen ervaart, is het verstandig niet te lang te wachten. Hoe eerder een probleem wordt aangepakt, hoe groter de kans op succes.